• RECOMMEND ITEM
 • 给您推荐集中管理肌肤(淡斑+美白+保湿+改善肤色+光彩肌肤)的璐绮妍肌肤护理产品。
 • LUTHIONE, EVERY MOMENT
 • 只有璐绮妍会员专享的福利!
 • NEW
 • 为大家隆重推荐璐琦妍 2023年新产品。
 • BEST
 • 为大家介绍璐琦妍3大火爆产品。
 • 2023
 • - C O L L A B O R A T I O N -

  LUTHIONE VIDEO

 • 璐绮妍产品宣传动影像
 • “我的皮肤诊断医师”路绮妍是谷胱甘肽产品的原始品牌。

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close